Wikia


Atmosfeer

Een ademhalingsmasker was aangeraden bij Type II, en nodig bij Type III

De atmosfeer was het totaal van gassen dat zich om een planeet of dergelijk hemellichaam begaf. De gassen werden aangetrokken door de zwaartekracht van de planeet en werden op die manier vastgehouden. Voor het ontstaan van leven op een planeet was een atmosfeer nagenoeg onmisbaar.

De atmosfeer werd uitgedrukt in 5 gestandaardiseerde typen, beoordeeld op de maatregelen die de mens en vergelijkbare soorten moesten nemen om te kunnen overleven.

  • Geen – Er was geen atmosfeer en een ruimtepak was nodig om te kunnen overleven
  • Type I – Adembaar, gasmengsel en luchtdruk waren geschikt voor mensen en vergelijkbare species en het was veilig om te ademen
  • Type II – Ademhalingsmasker aangeraden, gasmengsel en luchtdruk waren geschikt om te ademen maar verontreiniging van de lucht maakte het risicovol om zonder gasmasker te ademen
  • Type III – Ademhalingsmasker of zuurstofmasker nodig, de atmosfeer was sterk verontreinigd, te dun of bevatte geen zuurstof, waardoor mensen en vergelijkbare species zonder zuurstofmasker niet konden overleven
  • Type IV – Lichaamsbedekkend pak nodig, de atmosfeer bevatte stoffen die gevaarlijk waren wanneer mensen of vergelijkbare species daarmee in aanraking kwamen en zij moesten hun lichaam bedekken om te kunnen overleven

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki