Wikia


Een Auditor-General was een hoogstaande functie in de Corporate Sector Authority.

SpecificatieEdit

De Auditor-General diende rechtstreeks onder de Prex en het Office of the Auditor-General hield zich bezig met interne onderzoeken in de CSA naar corruptie en inefficiëntie. Eigenlijk was deze persoon de geheime politie van de CSA. De Auditor-General was eveneens de minister van defensie van de Corporate Sector en was een belangrijk deel in het plannen van de toekomstvisie van de Sector. In tegenstelling tot de Espos en de Corporate Sector Security Division, die het personeel, de inwoners en de bezittingen beschermden, stond de Auditor-General in voor de welvaart en de veiligheid van de Corporate Sector als entiteit.

Een van de taken was het coördineren van talloze inlichtingen die de CSA aankreeg via industriële spionnen en via sympathisanten in dienst van het Empire. Hiervoor werkte de Auditor-General samen met de Corporate Sector Security Division en de Media Devision. Jaarlijks werd een rapport overgemaakt aan het Direx Board en de ExO. Een andere belangrijke taak was het organiseren van het Detached Duty Office, een bureau dat enerzijds de public relations van de CSA verzorgde, maar anderzijds als een intern onderzoeksbureau fungeerde dat corruptie opspoorde.

De Auditor-General beschikte over Assistant Auditor-Generals om de informatie concreet te checken en vooral deze met een verdachte activiteit. Fiolla was in 2 BBY een Assistant Auditor-General.

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.