Wikia


Het Authority Starship Code Safety Registry of ASCSR was een register dat alle specificaties van schepen die actief waren in de Corporate Sector bijhield. Het bevatte eveneens een hele reeks codes en voorschriften waaraan transportschepen in de Corporate Sector moesten voldoen.

SpecificatiesEdit

Deze codes bekeken alle systemen van een transportschip, zoals Hyperdrive, offensieve wapens, bescherming, sensors, snelheid, communicatie enzovoorts. Door deze regels probeerde de CSA een veiligheid in te bouwen zodat ze op voorhand wisten met welk schip ze te maken hadden.

Alle schepen in de Corporate Sector kwamen op de lijst te staan van het ASCSR. Dit was ook het geval voor officiële schepen van de CSA en zelfs de schepen van het Empire. Alle nieuwe schepen moesten grondig nagekeken worden door het ASCSR alvorens ze legaal konden worden ingeschreven.

De CSA stond toe dat sommige schepen afwijkingen kregen ten opzichte van die hele reeks regels. Schepen die een kostbare vracht moesten vervoeren, mochten bijvoorbeeld sterker bewapend en beschermd zijn. De lijst van aanpassingen en toegestane modificaties noemde men de Waivers List.

BronEdit