Wikia


Battle of Mon Calamari
Kit Fisto Battle of Mon Calamari
Conflict:

Clone Wars

Datum:

22 BBY

Locatie:

Dac

Terrein:

Onder water

Inzet:

Affiliatie van Dac

Uitkomst:

Overwinning Galactic Republic

Partijen

Galactic Republic

Quarren Isolation League

Aanvoerders

General Kit Fisto

Tikkes

Strijdkrachten

Clone SCUBA Troopers
Mon Calamari Knights
LAAT/i Gunships
Acclamator Cruisers

B1 Battle Droids
Manta Droid Subfighters
Crab Cannon
Mini-Sub
Separatist Sub-Carrier

Verliezen

Crab Cannon

Quarren Isolation

De Quarren Isolation League

Kit Fisto peace Dac

Vredesakkoord op Dac

Quote: "Master Fisto, in these matters, trust your insight we do. May the Force be with you."
-- Yoda

De Battle of Calamari was een belangrijke veldslag tijdens de Clone Wars die plaatsvond op de planeet Mon Calamari, zo’n vier maanden na de Battle of Geonosis.

AanleidingEdit

De Clone Wars verdeelden Dac voor de zoveelste maal. Dooku had Dac bezocht en zag de prestigieuze Mon Calamari Shipyards. Dac weigerde echter om zich aan te sluiten bij Dooku en de CIS. De meeste Mon Calamari steunden de Galactic Republic maar de meeste Quarren volgden het voorbeeld van ex-Senator Tikkes en stichtten de Quarren Isolation League. Deze organisatie bezette de Calamari Council waarop de Mon Calamari de hulp inriep van de Galactic Republic. Yoda vertrouwde de leiding van deze veldslag toe aan Kit Fisto die door zijn fysiologie perfect onder water kon vechten zonder hulpmiddelen.

StrijdEdit

Fisto landde met een vloot Acclamator-class Transgalactic Military Assault Ships op de oceanen van Dac. Kisto werd bijgestaan door een leger van Clone SCUBA Troopers, gespecialiseerd in de strijd onder water.

De Quarren Isolation League stuurde Manta Droid Subfighters, Mini-Subs en Separatist Sub-Carriers af op de troepen van Fisto. In het gevecht kregen de Clones de steun van de Mon Calamari Knights op hun Keelkanas. Het gevecht leek te kantelen in het voordeel van de Republic maar Kit Fisto ontdekte een enorm Crab-Cannon dat een Acclamator Ship vernietigde met één welgemikt schot. Het cannon veroorzaakte telkens enorme schokgolven en kon een ware ravage aanrichten. Fisto zorgde ervoor dat de poten beschadigd raakten en vervolgens duwden de Mon Calamari Knights het wapen in de afgrond.

De strijd bleef nog enkele dagen duren omdat de geheimzinnige Moappa de Quarren bleven aanvoeren om de arrogantie van de Mon Calamari af te straffen die hen nooit hadden erkend als een intelligent organisme. Kit Fisto kwam te weten dat de Quarren op een telepatische manier werden aangevoerd en vond de Moappa die hij van elkaar scheidde waardoor ze hun intelligentie en krachten verloren.

AfloopEdit

In Morjanssik City werd enkele maanden later een overeenkomst gesloten tussen de Mon Calamari en de Quarren onder leiding van Kit Fisto. Senator Tundra Dowmeia tekende het contract met zijn eigen inkt. Dowmeia wou dat met de opdoeking van de Quarren Isolation League een einde kwam aan de onderdrukking van de Quarren en de Mon Calamari. De nieuwe Calamari Council werd een politiek orgaan voor beide species die de planeet tesamen zouden besturen. Meena Tills werd ingeschakeld als Senator van de Mon Calamari. Omdat de drie laatste Quarren Senators banden hadden met de Mining Guild en een meer isolationistische politiek voerden, wilde Dowmeia peer progressief besturen.

Toch waren niet alle Quarren tevreden met deze loop van omstandigheden. Ruke Chowall, editor van Bends, een Quarren tegencultuur Newsnet in Morjanssik City zag dit eerder als een greep van de Mon Calamari en de Republic om de Quarren te verdrukken.

Ondanks dit wantrouwen bleef de vrede bewaard op Dac tijdens de Clone Wars.

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki