Wikia


BesGas Three
BesGas
Functies
Gebruik:

Raffinaderij

Taken:

Oogsten Tibanna Gas

Gebruikers:

Onafhankelijk

BesGas Three was een Tibanna Gas raffinaderij die net voor de Clone Wars was gebouwd.

Clone WarsEdit

Men dacht dat de faciliteit vernietigd was in de Clone Wars, toen de Confederacy of Independent Systems Bespin aanvielen, waarbij de Commerce Guild systematisch alle onafhankelijke oogstplatformen vernietigde in een poging de handel in Tibanna naar zich toe te trekken. In werkelijkheid verdween de geautomatiseerde raffinaderij uit alle registers en uit de lucht van Bespin. Een groep van werk- en onderhoudsdroids had het station gekaapt en verborg het in de dichtere, lager gelegen gebieden van Bespin’s eindeloze atmosfeer.

De droids waren bang dat de gerobotiseerde legers van de Confederacy de anti-droid gevoelens in het universum vergrootten, en voelden er weinig voor om vernietigd te worden. Zij dachten dat de Galactic Republic bij een eventuele overwinning alle droids zouden verbieden. Daarom besloten zij dat BesGas Three een goede schuilplaats zou vormen en verplaatsten zij het naar de laagste regionen van de Life Zone.

Ongeveer 25 jaar lang bleef BesGas Three verborgen. De droids leefden er in vrede, en werkten er aan het verbeteren van de efficiëntie van het geautomatiseerde station. De hogere druk in de lagere Life Zone zorgde ervoor dat de droids constante reparaties moesten uitvoeren om de raffinaderij vliegende te houden. Zij hadden geen benul van de gebeurtenissen die zich ondertussen afspeelden in het universum, elk contact met de buitenwereld kon immers hun ondergang betekenen.

Galactic Civil WarEdit

CloudandBesgas

BesGas Three nabij Cloud City

Dit alles veranderde net voor de Battle of Hoth. Een LE-Series Repair Droid met de bijnaam Spanner vluchtte weg van Cloud City nadat de sadistische EV-9D9 de Droid Revolt veroorzaakte. Op zijn weg naar Tibannaopolis kwam hij per toeval langs BesGas Three.

De droids van de raffinaderij waren vriendelijk genoeg om Spanner onderdak te geven. Toen zij zijn verhaal hoorden wisten zij dat hun voorspellingen onjuist waren. De Confederacy had verloren, maar droids werden nog steeds gebruikt door de inwoners van het universum. Ze besloten om toenadering te zoeken tot Cloud City, en stuurden het station naar hogere niveaus. Ze moesten in de buurt komen van Cloud City, gezien hun communicatieapparatuur niet was ingesteld voor lange afstanden.

De timing was echter niet zo best. Kort na de toenadering nam het Galactic Empire de macht over op Bespin en de raffinaderijen. BesGas Three was al snel weer een draaiend station, nu onder de vlag van het Empire. De droids van BesGas Three werden opgenomen in de Imperial droid pools, waarschijnlijk werd hun geheugen gewist en ze werden elders aan het werk gezet.

Dark Nest Crisis (EU)Edit

Tijdens de Dark Nest Crisis kwamen Jaina Solo en Zekk naar BesGas Three om de verdachte overheveling van Tibanna gas uit raffinaderijen te onderzoeken.

Achter de SchermenEdit

  • Het verhaal voor BesGas Three werd ontwikkeld via What's the Story door Fisty Fiham

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki