Wikia


Bespin System
Bespin System.jpg
Astrografisch
Regio:

Outer Rim Territories

Sector:

Greater Javin
Anoat Sector
Ison Corridor

Sterren:

Bespin

Planeten:

Miser
Bespin
Orin

Manen:

Drudonna
H'gaard

Maatschappelijk
Species:

Beldons
Velkers
Rawwks

Bezienswaardig:

Velser's Ring
Cloud City

Quote: "Bespin. It's pretty far, but I think we can make it."
-- Han Solo

Het Bespin System was een systeem gelegen in de Outer Rim Territories aan de rand van de Corellian Trade Spine. Het Bespin System werd ondergebracht onder de Greater Javin, de Anoat Sector en de Ison Corridor.

SamenstellingEdit

Het Bespin System bestond uit drie planeten en een asteroïdenveld.

  • Miser: Was de planeet die het dichtst bij de zon Bespin lag. Miser was een kleine wereld, rijk aan metalen en bestaand uit een kern van ijzer en Gententhium. De metalen om Cloud City te maken, werden van Miser gehaald.
  • Orin: Deze planeet werd lang geleden uit de baan geslingerd en maakt nu een zeer lange baan rond de zon. Orin was het doelwit van verschillende wetenschappelijke expedities.
  • Bespin: Was de enige planeet waar leven mogelijk was in de Life Zone. Op Bespin werd zeldzaam spin-sealed Tibanna gas gewonnen.
    • Drudonna: Was de kleinste en de vrouwelijke van de manen van Bespin.
    • H'gaard: Was de grootste en de mannelijke van de manen van Bespin.
  • Velser's Ring: Dit asteroïdenveld was ooit een onstabiele Gas Giant die explodeerde en Orin uit koers sloeg. Velser’s Ring is een bevroren veld van brokstukken dat talloze gassen en metalen bevatte.

BereikbaarheidEdit

Het Bespin System lag in een regio in de Outer Rim Territories dat de Greater Javin werd genoemd. Het Bespin System was meteen de bekendste locatie in deze regio. De Anoat Sector bevatte het Bespin System net als de Ison Corridor, een opeenvolging van vijf systemen. Het Bespin System kon ook bereikt worden via de Corellian Trade Spine.

Het was dankzij de ondernemer Ecclessis Figg dat het Bespin System wat bekendheid verwierf en door de bouw van Cloud City werd Bespin een toeristisch oord.

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki