Wikia


Neimoidianvac

Een Neimoidian ontvangt zijn vaccinatie

Quote: "The influx of so many different species into Coruscant has created a high-risk situation. We caution everyone to update their immunity programs before interstellar travel or even visiting of transit stations."
-- Coruscant Health Office Medxec Harribore Onuta

Brainworm Rot Type A was een virale ziekte die voorkwam bij humanoids en cephalopoids met een hoog dialogen gehalte in hun bloed.

Het virus werd overgedragen via de lucht, na inhalatie bleef het in de longen zitten. Vanwege deze overdracht kon de ziekte worden voorkomen met een ademhalingsmasker, maar inentingen waren een betere preventieve maatregel.

Symptomen van de ziekte waren misselijkheid, koud zweet, moeilijkheden met volgen van geschreven instructies, het maken van fouten in gesproken en geschreven communicatie, paars worden van kieuwen en ademgaten.

Wanneer het virus niet werd behandeld, kon het fatale gevolgen hebben. Vooral bij Wol Cabasshites en Anomids kon de ziekte dodelijk zijn. Om te voorkomen dat de ziekte zich fataal uitte, was het van belang zo vroeg mogelijk een behandeling te ondergaan met het antigeen Clyrossa-themin in Bacta

In de jaren van de Clone Wars was er een uitbraak van Brainworm Rot Type A in de Manarai Heights op Coruscant. Omdat de ziekte vooral werd overgedragen door Neimoidians, werden de Neimoidian vluchtelingen bij Eastport gescheiden gehouden van andere soorten, om zo besmetting te voorkomen.

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki