Wikia


Bubble Wort was het harde materiaal dat ontstond wanneer men Bubble Spores kookte. Men vond deze substantie ook in andere planten en dieren op Naboo maar voornamelijk in de Bubble Spores.

Gungans verkenners kweekten dieren en planten die Bubble Wort bevatten. De substantie werd dan naar Bubble Wort Processing Plants onder het water gebracht. Daar werd de Bubble Wort gezuiverd en het proces in gang gezet waarin Bubble Wort veranderde in een harde substantie waarmee men gebouwen en schepen kon bouwen.

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki