Wikia


Corporal (Korporaal) was de laagste militaire graad in het landleger of Army. Het was één graad hoger dan soldaat en een graad lager dan Sergeant. In de Navy bestond de graad van Corporal niet.

Corporal was een graad die in de meeste militaire structuren en legers werd gebruikt. De rankinsignes van een Corporal waren omwille van de lage graad weinig of niet zichtbaar.

Galactic EmpireEdit

In het Galactic Empire was Corporal een veel gebruikte graad die waak werd gegeven aan Stormtroopers die leiding moesten geven. Het rankinsigne van deze Corporal was niet zichtbaar. Ook in het ISB bestond de graad.

Rebel AllianceEdit

Ook in de rangen van de Rebel Alliance werd de graad van Corporal toegereikt.

Corman Quien

Corporal Quien

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki