Wikia


Dak Ralter
Kesin Ommis
Uiterlijke kenmerken
Species:

Mens

Geslacht:

Man

Lengte:

1,62 meter

Haarkleur:

Bruin

Oogkleur:

Groen

Biografie
Thuiswereld:

Kalist VI

Overleden:

3 ABY

Functie:

Rebel Alliance Piloot en Gunner

Vervoer:

T-47 Snowspeeder

Affiliatie:

Rebel Alliance

Dak Ralter

Dak in de T-47

Quote: "Right now I feel like I could take on the whole Empire myself"
-- Dak Ralter

Dak Ralter was de jonge idealistische piloot en gunner aan boord van Luke Skywalkers T-47 Snowspeeder tijdens de Battle of Hoth; het gevecht waarin hij sneuvelde.

BiografieEdit

Dak Ralter werd geboren in het strafkamp op Kalist VI waar zijn ouders hem verhalen vertelden over de idyllische Galactic Republic en hoe de tijden waren veranderd. Daks ouders waren politieke gevangenen van Palpatine en moesten toezien hoe hun zoon in gevangenschap opgroeide. De verhalen over een betere toekomst waren al wat Dak overeind kon houden in de strafkolonie.

Toen Dak zeventien jaar was, bood er zich plotseling een opportuniteit aan om te ontsnappen van Kalist VI. Breg, een piloot van de Rebel Alliance, was gevangen genomen na een crash en plande om samen met Dak te ontsnappen. Het Empire wist niet dat Breg een piloot van de Alliance had en daardoor behandelden ze hem als een gewone gevangene. Dak en Breg waren van plan om te ontsnappen van Kalist VI en Daks ouders steunden hun zoon in zijn plannen om te ontsnappen aangezien ze wisten dat zo’n kans zich misschien nooit meer zou voordoen. Ze besloten om Dak niet te vervoegen aangezien hun aanwezigheid de kans op ontsnapping zou verkleinen.

Toen er een schip met gevangenen arriveerden passeerden Breg en Dak een aantal hekken. In ‘geleende’ uniformen van bewakers geraakten ze tot aan het landingsplatform. Het duo geraakte in het schip na een vals alarm te hebben laten afgaan, maar alvorens ze konden opstijgen had een Stormtrooper iets in de gaten gekregen en haastte zich aan boord. In het schip schoot hij Breg neer, al kon Dak op zijn beurt de trooper neerknallen. Er zat geen andere mogelijkheid op voor Dak dan zelf de controles over het schip in handen te nemen. Breg leidde hem door alle acties die moesten ondernomen worden om het schip te doen opstijgen. Dak toonde een natuurlijk talent om een schip te kunnen besturen en voor ze het wisten, ging het schip in Hyperspace. Toen Dak arriveerde bij de Tierfon Base had Breg het bewustzijn verloren en moest Dak het schip zonder hulp landen. Dat lukte zonder al te veel schade. Desondanks Daks heldhaftige acties, stierf Breg even later aan zijn verwondingen.

Daks daden waren niet zonder gevolg want de jonge piloot werd toegevoegd aan het nieuwe Rogue Squadron. Op Hoth werd hij zelfs samen geplaatst met Rogue Leader in een T-47 Snowspeeder als gunner die de Power Harpoon moest bedienen. Even voor de Battle of Hoth van start ging, toonde Dak zijn zelfvertrouwen en optimisme tegen Luke Skywalker.

Het gevecht zelf verliep echter desastreus. De aanpassingen van de T-47 Snowspeeders was blijkbaar niet helemaal in orde aangezien Dak niet beschikte over een Approach Vector en daarom niet klaar was om te vuren. Daarna merkte Dak nog eens een foutmelding bij het vuurmechanisme. Even later werd Dak dodelijk getroffen door een salvo. Luke probeerde Dak nog uit de T-47 te halen toen hij later was gecrasht maar realiseerde dat de tijd daarvoor ontbrak. Het lichaam van de jonge piloot werd verbrijzeld door een poot van een AT-AT Walker die Luke zou opblazen.

Achter de schermenEdit

  • Dak werd lange tijd als Dack geschreven maar er werd vastgelegd dat Dak de correcte spelling was. Toch bleven officiële boeken en bronnen de naam opnieuw als Dack schrijven.
  • Dak Ralter werd vertolkt door John Morton.
  • Dak werd gedurende vele jaren verward met Kesin Ommis doordat het CCG Ralter benoemde als Ommis. Research door Lucasfilm voor Rogues Gallery wees in 2013 uit dat het echter Dak was.

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki