Wikia


Quote: "All nonmilitary cloning of sentients is prohibited, and military cloning is to be confined to Republic-licensed facilities, such as those of the government of Kamino and any others designated by the Republic now or at any time during the duration of the hostilites."
-- Decree E49D139.41

Decree E49D139.41 was een verordening die was uitgevaardigd door de Galactic Republic tijdens de Clone Wars. De verordening hield in dat al het klonen van sentients strikt verboden werd, behalve voor faciliteiten die produceerden voor de Republic. Decree E49D139.41 werd gepubliceerd in het Republic Legal Review, waarin veel handelingen van de Galactic Senate waren opgenomen. De verordenig was door de Senate aangenomen op 14:6:30.

De faciliteiten zoals die op Kamino konden enkel nog Clone Troopers produceren voor het leger van de Republic. Enkele samenlevingen die erg afhankelijk waren van het klonen waren in de verordening genoemd als uitzonderingen. De planeten Khomm, Lur, Columus en Arkania werden genoemd, maar mochten alleen klonen met de juiste vergunningen, die voor elke zaak apart beoordeeld moesten worden.

De CIS Shadowfeed sprak schande van de verordening, waardoor vooral de Khommites hard geraakt werden, aangezien hun voortplanting via klonen ging. De CIS noemde het een voorbeeld voor de bureaucratie die volgens hen zo kenmerkend was voor de Republic.

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki