Wikia


DroidArrest

Een droid wordt gearresteerd

De Droid Statutes waren een serie reglementen die ongeveer 4000 jaar voor de Battle of Yavin ontstonden. Ze waren opgezet om droids, net als organische wezens, en hun eigenaren verantwoordelijk te kunnen houden voor hun wandaden. De wetgeving werd vastgelegd als de Droid Statutes in de tijd van het Galactic Empire door COMPNOR. Deze wetten waren opgenomen in de Imperial Penal References, en deelden de overtredingen op in vijf categorieën.

Klasse 1 OvertredingenEdit

Overtredingen van de eerste klasse waren de zwaarste overtredingen. Uitgaande van de sluimerende anti-droid gevoelens werden deze overtredingen vaak voor het publiek geheim gehouden, om zo te voorkomen dat er paniek ontstond. In de eerste klasse vielen onder andere de volgende activiteiten:

 • Samenzwering met als doel de regering omver te werpen.
 • Opzettelijke moord of doodslag, uit eigen beweging.
 • Bezit van programmering of eigenschappen met als doel om overheidspersoneel schade toe te richten.
 • Bezit van programmering voor het gebruik van spionageactiviteiten gericht tegen de overheid en haar burgers.

De straf voor een klasse 1 overtreding was een gevangenisstraf van 5 jaar tot levenslang voor de eigenaar en de droid moest worden vernietigd.

Klasse 2 OvertredingenEdit

Overtredingen van de tweede klasse waren minder serieus dan die van de eerste klasse. Klasse 2 overtredingen kwamen vanwege hun aard meestal voor in grotere steden en ruimtehavens en de terechtzittingen werden vaak breed in de publiciteit gebracht. In de tweede klasse vielen onder andere de volgende activiteiten:

 • Moord of doodslag op bevel van de eigenaar.
 • Bezit of installatie van illegale wapens in het chassis van een droid.
 • Illegale programmering.
 • Onwettige spionageapparatuur.

De straf voor een klasse 2 overtreding was een gevangenis straf van 5 tot 30 jaar voor de eigenaar (meestal in een hoge risico-instelling als Kessel) en confiscatie van de droid. In sommige extreme gevallen werd de droid vernietigd, maar meestal werd deze na een memory wipe via openbare veiling verkocht.

Klasse 3 OvertredingenEdit

Overtredingen van de derde klasse werden meestal niet gezien door personeel van de centrale overheid, die de verantwoordelijkheid afschoven op lokale overheden. In de derde klasse vielen onder andere de volgende activiteiten:

 • Diefstal van goederen met een waarde van meer dan 10000 Credits.
 • Bezit of installatie van een wapen zonder vergunning.
 • Fysiek geweld zonder dood als resultaat.

De straf voor een klasse 3 overtreding was een geldboete voor de eigenaar (1000 tot 5000 Credits) en een verplichte memory wipe voor de droid. Wanneer de eigenaar zelf een crimineel was, werd de droid via openbare veiling verkocht.

Klasse 4 OvertredingenEdit

Overtredingen van de vierde klasse kwamen het meeste voor, en werden in grote steden en ruimtehavens vaak over het hoofd gezien. Op andere locaties werden de reglementen strikt nageleefd. In de vierde klasse vielen onder andere de volgende activiteiten:

 • Diefstal van goederen met een waarde van 5000 tot 10000 Credits.
 • Bezit of installatie van bepaalde programmering zonder vergunning.
 • Het toebrengen van schade aan eigendommen (ook andere droids).
 • Zich begeven op gebied dat verboden was voor droids.

De straf voor een klasse 4 overtreding was een geldboete voor de eigenaar (500 tot 3000 Credits) en een verplichte memory wipe voor de droid.

Klasse 5 OvertredingenEdit

Overtredingen van de vijfde klasse waren de laagste van de Statutes. Deze simpele overtredingen werden vaak niet eens opgemerkt. In de vijfde klasse vielen onder andere de volgende activiteiten:

 • Diefstal van goederen met een waarde van minder dan 5000 Credits.
 • Verbaal geweld tegen een organisch wezen.
 • Het ontbreken van een restraining bolt of andere controleapparatuur.

De straf voor een klasse 5 overtreding was een geldboete voor de eigenaar (100 tot 1000 Credits) en een verplichte memory wipe voor de droid.

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki