Wikia


De Exex waren één van de drie bestuurlijke organen op Cloud City samen met de Baron Administrator en het Parliament of Guilds.

OpmaakEdit

De Exex was de verzamelnaam voor alle hoge corporatieve administratieve functionarissen die op Cloud City werkzaam waren en bedrijven vertegenwoordigden. Alle Exex waren gevestigd op het administratief niveau op Cloud City. De Baron Administrator stond in voor de noden en klachten van de Exex. De Exex waren op hun beurt ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van de Baron Administrator.

De Exex waren hoog aangeschreven functionarissen die de firma’s op Cloud City hielpen leiden. Het aantal Exex verschilde van firma tot firma en hoewel ze vaak niet afkomstig waren van Bespin, vroegen veel Exex het burgerschap van Cloud City aan. Door het aantrekkelijke loon was dit een gegeerde positie. Sommige Exex waren vaak na verloop van tijd uitgegroeid tot een bureaucratische noblesse die hun job generatie na generatie overdroegen.

Men zei dat er twee soorten Exex bestonden: zij die goed bestuurden en zij die goed gokten. Deze laatste soort namen hun job niet zo nauw en waren meestal te vinden in de casino’s. Deze Exex konden echter niet aarden op Cloud City. Dé uitzondering op deze regel was Lando Calrissian zelf.

De Exex lagen ook vaak in confrontatie met het Parliament of Guilds dat de arbeiders vertegenwoordigde en dat bepaalde machten absoluut niet wou laten afhandelen door Exex.

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki