Wikia


Five Priestesses
Priestesses
Organisatie
Vestiging:

Wellspring of Life

Geschiedenis
Affiliatie:

Force

De Five Priestesses waren een mysterieuze Force-entiteit die volgens legendes de sleutel bezaten tot de onsterfelijkheid. Tijdens de Clone Wars onderging Yoda verschillende testen onder hun toezicht op de Wellspring of Life.

SpecificatiesEdit

De Five Priestesses waren nichten van elkaar bewoonden de Wellspring of Life die rijk was in de Force en volgens hen aan de oorsprong stond van het leven in het universum. De Five Priestesses beeldden elk een specifieke emotie uit, namelijk Serenity, Anger, Joy, Confusion en Sadness. Op vraag van Qui-Gon Jinn trok Yoda op het einde van de Clone Wars naar hun planeet waar de Five Priestesses hem verwachtten.

Zij wilden Yoda testen omdat hij uiteindelijk diegene zou opleiden die cruciaal zou worden voor het universum. Als Yoda zou slagen in deze testen zouden ze hem de geheimen van de Force prijsgeven: het geheim om de identiteit te bewaren na de dood.

Yoda moest onder andere zijn eigen angsten overwinnen, net als verschillende verleidingen. Hoewel Yoda zelfzeker was van zichzelf en dacht dat een Jedi Master niets meer te leren had, stelden de Five Priestesses hem voor enkele zware beproevingen. Na de test met de verleidingen vroeg Yoda om hun gelaat te zien, maar toen ze hun maskers verwijderden, vielen hun kleren op de grond en was er van hun lichaam geen sprake meer. De Five Priestesses gaven toe dat ze noch levend, noch dood waren, maar dat ze in een wereld rondzwierven tussen leven en dood.

De laatste test van de Five Priestesses zou plaatsvinden op Moraband. Daar gaven ze toe dat alle illusies tot nog toe door hen waren veroorzaakt, maar een laatste test in een tempel waar Jedi werden geofferd, lag niet in hun handen. Daar zou Yoda zijn ultieme test ondergaan. Yoda slaagde en de Five Priestesses stonden toe dat Qui-Gon Jinn Yoda zou leren hoe hij zijn identiteit kon bewaren.

Achter de SchermenEdit

VerschijningEdit

BronEdit