Wikia


Freighter Trampers

Freighter Trampers

Donovian Rainmen

Donovian Rainmen

Quote: "And don't use registered transport. Travel as refugees."
-- Mace Windu

Freighter Trampers was een verzamelnaam voor immigranten en arbeiders zonder een echte thuishaven. Vooral tijdens de Separatist Crisis bevolkten zij in grote getallen Coruscant.

OorzakenEdit

Een Freighter Tramper was in brede betekenis van het woord een Spacer zonder echte thuishaven. Deze Tramper reisde van planeet naar planeet, op zoek naar werk of een nieuw lichtpunt in het bestaan. De meeste Trampers voerden dan ook niet-alledaagse beroepen uit zoals de Donovian Rainmen of arbeiders die in de buurt van één of andere gevaarlijke straling of stof moesten werken. Waarom iemand een Freighter Tramper werd, was uiteraard verschillend. Sommige Trampers hadden een crimineel verleden, anderen hadden persoonlijke problemen meegemaakt, anderen waren werkloos of hadden schulden. Soms gaf het leven hen geen andere optie dan om een Freighter Tramper te worden.

LevenEdit

De Freighter Trampers hielden er een eigen code, levensstijl en zelfs taal op na, gebaseerd op Basic. De Trampers zorgden voor elkaar hoewel het allemaal onderlinge concurrenten waren om een job te bemachtigen.

De Freighter Trampers droegen kledij die was samengesteld uit verschillende stijlen en stukken. Ook hun materiaal leek op het eerste zicht waardeloos maar was eigenlijk bijzonder knap gemaakt en in elkaar gestoken.

Sommige Trampers met dezelfde specialiteit hokten wel samen zoals de Donovian Rainmen om samen een sterker front te vormen.

Separatist CrisisEdit

Ten tijde van de Separatist Crisis verergerde de situatie met Freighter Trampers. Talloze species waarvan de thuisplaneet zich had afgescheurd, of zich wilde afscheuren van de Republic wilden Coruscant verlaten. Bovendien arriveerden er talloze economische en politieke vluchtelingen op Coruscant van andere planeten die de thuissituatie – door de problemen met de Separatist Crisis – niet langer aankonden en hoopten op een nieuw leven.

Deze situatie werd zo problematisch dat het Refugee Relief Movement een overeenkomst sloot met bepaalde planeten die deze extra Freighter Trampers en vluchtelingen wilden opvangen. Disputen tussen species braken uit, net als virussen, zoals het Brainworm Rot Type A.

De ‘cultuur’ van de Freighter Trampers kende ook problemen met de toestroom. Er was geen vakbond of organisatie die zich echt specifiek om hen bekommerde. Zo werden jobs steeds slechter en slechter betaald doordat er meer goedkope arbeidskrachten bijkwamen.

GeschiedenisEdit

In 22 BBY reisden Anakin Skywalker en Padmé Amidala incognito als vluchtelingen uit het Thousand Moons Systems mee met de Jendirian Valley naar Naboo dat ook zijn grenzen had geopend voor Trampers en vluchtelingen.

Bekende Freighter TrampersEdit

Echte Trampers / VluchtelingenEdit

IncignitoEdit

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki