Wikia


Gungan High Council

Gungan High Council

Quote: "Yousa cannot bees hair. Dis army of mackineeks up dare tis new weesong!"
-- Boss Nass

De Gungan High Council of Rep Council was het hoogste bestuurlijke orgaan in de samenleving van de Gungans.

SamenstellingEdit

De Gungan High Council bestond uit vijf leden, één van hen was de Boss en vier Reps vervolledigden de Council. De Council zetelde in de High Tower Boardroom in Otoh Gunga en kwam samen wanneer de Boss dit besliste. De raadsleden zaten er op een verhoog.

In 32 BBY verschenen Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi en Jar Jar Binks voor de High Council omdat ze de Gungans wilden waarschuwen voor de Trade Federation. Rugor Nass wilde echter niet luisteren maar moest later Otoh Gunga verlaten waardoor de Council tijdelijk werd overgebracht naar de Gungan Sacred Place nabij de Gallo Mountains.

Leden in 32 BBYEdit

Ex-ledenEdit

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki