Wikia


Herglese was de taal gesproken en geschreven door de Herglics. Deze taal was ingeburgerd in Herglic Space maar ook in de Tapani Sector bleef heel wat ‘slang’ uit het Herglese hangen en raakte het geïntegreerd in de samenleving.

Herglese SlangEdit

 • Chakk: Een naïef persoon, letterlijk een jonge Herglic die niet zonder moedermelk kan leven.
 • Hauum: Geluid van een Herglic die zijn neusgat leegde. Werd gebruikt om een belangrijke opmerking te benadrukken.
 • Pakk: Stad of planeet, letterlijk een gemeenschap van Herglic.
 • Pison: Een onruststoker of Imperial.
 • Pison-pakk: Coruscant of een Imperial Sector Capital.
 • Shen: Pod Moeder of een schip waarin een Herglic heeft gereisd.
 • Shan: Pod aunt of elk ruimteschip waarin een Herglic nog niet had gereisd.
 • Shan-pakk: Ruimtehaven.
 • Shep: Friend, Wingman of letterlijk podmate.
 • Shepp-pakk: Iemands thuisplaneet of stad.
 • Umron: Iemand die zo dom is dat hij / zij niet beseft dat hij / zij een idioot is.

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki