Wikia


Herglic Space (in vroegere tijden ook bekend als het Herglic Trade Empire) was de naam voor een gebied in de nabijheid van de Rimma Trade Route dat de Herglics controleerden.

De Herglics verkenden het universum alvorens de Republic werd opgericht en ze koloniseerden de systemen rondom Giju. Zo controleerden ze een aanzienlijk gebied in de Colonies en in wat later de Inner Rim zou worden genoemd.

Dit rijk zou zo'n 1.000 jaar voor de eerste ontmoeting tussen de Herglics en de Republic in elkaar storten. Tijdens de Galactic Civil War was Herglic Space een gebied dat zo'n 40 stelsels rond en op de Rimma Trade Route omvatte. Deze Hyperspace route was eigenlijk een vervolg van de oude Hidakai Pool route van de Herglic.

Het Empire nationaliseerde de centra van de Herglic en slaagde erin op een opstand op brutale manier te onderdrukken. Toch kreeg Herglic Space de status van een Allied Region. Ook rond Herglic Space waren er tal van planeten waar veel Herglics te vinden waren.

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki