Wikia


Khil
Khil
Biologie
Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Warmbloedig

Lengte:

1,50 tot 2,00 meter

Levensduur:

> 90 jaar

Voeding:

Omnivoor

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Belnar

Kolonies:

Merakai

Taal:

Khilese

Schrift:

Khilese

Affiliatie:

Galactic Republic

Khil UAA

Khil

Xamar

Jedi Master Xamar

De Khil waren één van de oudste intelligente species in het universum. Ze stonden bekend als fervente reizigers en kolonisten. Khil zagen zichzelf als ‘Citizens of the Galaxy’.

FysiologieEdit

Voor Mensen leken Khil angstaanjagend. Ze hadden een vaalgrijze tot groene kleur en hadden vlezige slierten, genaamd Hullepi, hangen waar men een mond verwachtte. Khil waren meestal niet erg groot en konden ouder dan 90 jaar worden. Sommige Khil konden echter meer dan twee meter worden. Ze hadden scherpe nagels aan vingers en tenen.

De Hullepi waren één van de belangrijkste organen van de Khil. Ze ademden, aten en dronken door deze slierten.

CultuurEdit

De Khil ontwikkelden zich op de Colonies planeet Belnar. Ze leefden vooral nabij natte gebieden en moerassen waar er veel voedsel rondhing in de lucht. Op Belnar hadden ze moerassige gebieden aangelegd tussen hun woonblokken om er zich te gaan voeden en te genieten van het groen. Khil waren vreedzaam maar wanneer een vijand hen dwarsboomde, konden ze ook wraakzuchtig zijn. De familie en de partner was voor een Khil belangrijk.

Ze stonden bekend als reizigers, kolonisten en verkenners. De Khil verkozen om planeten te bezetten die niet al te veel gevaar opleverden en die nog niet bewoond waren. Khil hadden respect voor de autochtone levensvormen van een planeet. Eens ze een planeet gekoloniseerd hadden, waren ze wel 100% gefocust op hun taak. De Khil planeten straalden allemaal de sfeer uit van de Core Worlds met een hoge technologische norm en met een grote invloed op de architectuur. De Khil behielden altijd hun voorliefde voor open terreinen en waterachtige ondergronden. Rijke Khil hadden hun persoonlijk moeras. Khil plaatsten hun woningen ver genoeg uit elkaar aangezien ze niet van overbevolking moesten weten. Talloze andere species konden zich makkelijk bij de Khil integreren. De Khil waren voorstanders van de Republic en de vrede die de Republic uitstraalde.

De Khil waren technologisch zeer geavanceerd. Hun kosmopolitische steden gaven blijk van respect ten opzichte van andere levensvormen. Op economisch vlak speelde de Khil een rol in heel het universum. Verschillende bedrijven waren trots dat ze werden bestuurd of waren ontdekt door Khil.

Khil waren uiterst intelligent en zeer doorgedreven in hun taak. Ze haatten het om onafgewerkte projecten te laten liggen. Ze minachtten opgevers en personen die te weinig wilskracht bezaten. Ze konden erg gefrustreerd geraken door iedereen die de vooruitgang van een project belemmerde. De venijnigheid waarmee Khil konden optreden indien ze in het nauw werden gedrongen, verraste de meeste species die hen vooral kenden als vredelievend. Khil bezetten vaak de functie van manager in de samenleving en ze geloofden dat ze elke taak konden verwezenlijken indien ze zich erop konden toeleggen. Khil konden depressief worden wanneer ze een taak toch niet konden volbrengen.

Khil beschouwden muziek als een hoge vorm van kunst. Muziek was in alle lagen van hun samenleving doorgedrongen. Khilese was een zeer melodieuze taal die door andere species graag werd aanhoord. Khil ademden door hun Hullepi waardoor er een soort toongeluid ontstond. Andere species konden geen Khilese praten maar wel leren verstaan. Het geschreven Khilese was zeer sierlijk en leek op poëzie.

GeschiedenisEdit

Vooral tijdens de beginjaren van de Republic waren de Khil erg bedrijvig in het koloniseren van planeten. De Khil behoorden bij de Republic voor zolang iedereen dat kan herinneren. Ze Khil koloniseerden snel andere planeten in de nabijheid van Belnar maar ook planeten die ver verwijderd lagen van Belnar werden door Khil bevolkt.

Tijdens de Mandalorian Wars en de Jedi Civil War moesten de Khil wel ten strijd trekken tegen de invallen. Ze verdedigden hun kolonies met man en macht en dachten er niet aan dat hun levenswerken in handen zou vallen van de Sith of de Mandalorians. Een bekende Khil was Jedi Master Xamar, één van de leden van de Jedi Covenant.

Nadat Palpatine de macht greep als Emperor waren de Khil ontstemd. Een kleine hoeveelheid steunden de veranderingen totdat ze beseften dat ze geen Mensen waren en vervolgens werden uitgesloten. De Khil begonnen het Empire tegen te werken, ofwel via criminele acties, ofwel via de Rebel Alliance.

Tijdens de New Order werd Belnar bestuurd door een Imperial Governor die echter wel rekening hield met de oorspronkelijke Khil leiders. De Khil beschouwden het Empire als zeer tiranniek en kwaadaardig. Hoewel het Empire wist van deze houding, wisten de Khil hun minachting op een subtiele manier over te brengen.

Op Merakai kwamen verschillende Khil in opstand tegen het Empire in de stad Chrenda omwille van de bouw van een nieuwe TIE Fighter hangar. De Imperial Navy vernietigde alle burgerlijke hangars en AT-AT Walkers vuurden op de demonstranten. Door dit incident zochten nog meer Khil de weg naar de Rebel Alliance.

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki