Wikia


Lantillian Spacers' Brotherhood
Organisatie
Type:

Gilde

Vestiging:

Lantillia
Coruscant

Producten:

Allerlei dienst en faciliteiten

Het Lantillian Spacer's Brotherhood was een gilde waarbij elke Spacer zich kon aansluiten.

SpecificatiesEdit

Het Lantillian Spacer’s Brotherhood werd soms beschouwd als een tweedehands Corellian Merchants' Guild. Elke Spacer kon zich aansluiten bij de gilde, ongeacht afkomst, geslacht, ouderdom en prestaties.

Deze organisatie voorzag contacten, informatie, reparatiemogelijkheden voor schepen, upgrades voor schepen en faciliteiten om schepen te bevoorraden. De gildenhuizen van het Lantillian Spacer’s Brotherhood kwamen niet zo vaak voor en ook hun leden waren niet zo talrijk omdat wie gekwalificeerd was, koos voor het Corellian Merchants' Guild.

Tijdens de Galactic Republic was één van hun gildenhuizen een toren in het Uscru District. Dit lieten zij echter verkommeren zodat Ziro the Hutt deze toren overnam als zijn Paleis.

Tijdens het Galactic Empire was het Lantillian Spacer’s Brotherhood vrij open ten opzichte van niet-Mensen. Omdat zij de financiële draagkracht mistten van andere grote gilden, waren ze onderhevig aan regelmatige controle van het Galactic Empire. Daarom moesten de gildenhuizen meer volgens de regels werken en dit had dan weer een impact op de leden van de organisatie.

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki