Wikia


Loo Raelo
QuermianJedi
Uiterlijke kenmerken
Species:

Quermian

Biografie
Thuiswereld:

Quermia

Wapen:

Lightsaber

Affiliatie:

Jedi Order

Loo Raelo was een vooraanstaand Quermian Jedi, die de Galactic Republic diende als lid van de Jedi Order in dezelfde periode als Jedi High Councilor Yarael Poof. Net als Poof beschikte Raelo over een sterk ontwikkeld telepathisch vermogen.

Achter de SchermenEdit

Het is goed mogelijk dat Loo Raelo, samen met Kindee Ya en Vinian Ska, aanwezig was bij de afscheidsceremonie na Yarael Poof's overlijden. In de comic Star Wars: Zam Wesell zijn 3 Quermians aanwezig bij deze ceremonie.

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki