Wikia


Chalactan

Chalactan

Near-Humans (Bijna-Mensen) was de groep van soorten die nauwverwant was aan de mens, waaronder de subsoorten van de mens. Deze soorten leken niet alleen uiterlijk op de mens maar waren daarnaast ook vaak genetisch compatibel, wat inhield dat ze nageslacht konden krijgen met de mens, de zogenaamde Hybrids of Halfbreeds.

De verschillen tussen de mens en de Near-Human species was vaak heel klein. Verschillen in botstructuur, huidskleur of oogkleur kwamen veel voor. Soms werden soorten die genetisch gezien mens waren ook tot Near-Human bestempeld vanwege hun grote verschil in cultuur of samenleving.

De oorsprong van Near-Humans werd gedacht te liggen in het feit dat mensen op totaal verschillende plaatsen kwamen te leven en zich aanpasten aan de omstandigheden, waardoor de latere evolutie net overal iets anders verliep.

HumansEdit

De volgende species waren genetisch mens:

Near-HumansEdit

De volgende species werden gerekend tot de Near-Humans:


BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki