Wikia


Nimbanel
Nimbanel
Biologie
Uitspraak:

Nĭm’-băn-ĕl

Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Reptielen

Lengte:

1,60 – 1,90 meter

Levensduur:

>80 jaar

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Nimban

Kolonies:

Nimban System

Taal:

Nimbanese

Schrift:

Nimbanese

Affiliatie:

Hutts, BoSS

Nimbanels (of Nimbanese) waren een intelligente soort afkomstig van Nimban die bekend waren omwille van hun voorliefde voor bureaucratie en berekeningen. Ze boden zelf aan om de Hutts te dienen.

FysiologieEdit

Nimbanese waren een warmbloedig reptielachtige species dat tot 1,90 meter groot werd. Ze hadden ronde zwarte ogen, kleine oren en een vooruitstekende snuit met langs weerskanten lange snorharen die aan hun kaken groeiden. Nimbanese hadden een kale, bleke huid. Soms groeide er ook haar bovenaan hun schedel.

Nimbanel legden eieren die na drie maanden het leven gaven aan jonge Nimbanese. Een vrouwelijke Nimbanel legde zo’n 3 à 5 eieren in heel hun leven aangezien ze slechts éénmaal eieren konden leggen. De eieren werden verzorgd door een groep Nimbanel en vanaf het moment dat de jonge Nimbanels tevoorschijn kwamen, werden ze al opgeleid.

Nimbanese spraken en schreven Nimbanese maar spraken meestal ook Huttese en Basic aangezien de vorm van hun mond en keel perfect was voor het spreken en leren van andere talen.

Tawss Khaa

Tawss Khaa

CultuurEdit

De Nimbanel hielden van kennis en werklust. Ze waren uitstekende zakenlui, financierders, managers en vakbondsleiders. De Nimbanel waren één van de species die de Hutts dienden maar wel uit eigen overtuiging. Ze waren vaak terug te vinden in grote bedrijven zoals het Bureau of Ships and Services (BoSS), Huttese Kajidics of de First Imperial Bank. Nimbanel waren een volk dat trots was op hun verwezenlijkingen.

De Nimbanese leven in verschillende clans die op alle negen continenten van Nimban leven. De Nimbanese waren geen oorlogszuchtig species en af en toe waren er wel schermutselingen maar tot een echte oorlog kwam het nooit. Toch waren de clans voortdurend in strijd met elkaar. Dit deden ze door het organiseren van Muhndees. Dit waren competities waarin de ene clan de andere clan opzadelde met puzzels of raadsels die binnen het jaar moesten worden opgelost. Dit evolueerde in de jaarlijkse organisatie van deze Muhndees die de relatie tussen de clans verbeterde. In plaats van elkaar te bestrijden met wapens, vuurden de clans hopen papierwerk op elkaar af. De Clan Council bestond uit familiehoofden die ook al werden verkozen door Muhndees die eens om de vijf Nimbanel jaren werden gekozen (ongeveer drie gewone jaren).

De Nimbanel waren gefascineerd door cijfers en bureaucratie voor het plezier. Ze berekenden obscure bedragen en conclusies met deze cijfers. De samenleving van de Nimbanel was gebouwd op hun bureaucratie. Hoewel de Nimbanel weinig effectieve werkmiddelen hadden, bleken hun instellingen en organisaties bijzonder efficiënt te werken. Dit kwam pas tot uiting nadat de Nimbanel toetraden tot de Galactic Republic en andere firma’s en species hun talent herkenden. De Nimbanels vlogen als het ware door de eenvoudige administratie en bureaucratie van de meeste planeten en werden aangenomen in de overheid op vele werelden en bedrijven zoals het BoSS of in de Corporate Sector.

De Nimbanel bezaten alle technologie die op andere planeten voorradig was en waren gekend voor hun databeheer en computersystemen. Zo waren de Nimbanel eigenaars van Delban Faxicorp, een Droid fabrikant en een tijdje ook van Hoersch-Kessel Drive Inc. een belangrijk fabrikant van schepen.

Nimbanel waren bijzonder trots met een hoge dunk van zichzelf. Ze konden harteloos zijn wanneer de normen niet werden gehaald op één of ander document maar konden zelf ook hun grenzen aftasten door te zien hoever ze konden sjoemelen met één of andere praktijk.

Nimbanel Gallo Memm

Nimbanel

GeschiedenisEdit

De Nimbanel evolueerden uit grazende reptielen op de vlaktes van Nimban. Nimban was een planeet zonder gevaarlijke roofdieren waar herbivoren bovenaan de voedselketen stonden. Het waren de planten die steeds meer effectieve manieren vonden om hun zaden te beschermen en zodoende moesten de Nimbanel eveneens evolueren. Zo moesten ze manieren bedenken om de bessen van de Boyy'lo Plant te verkrijgen of om de blaadjes van de Puzzleflower te openen. Op die manier groeide hun affectie voor raadsels en puzzels.

De Nimbanel clans leefden wel in rivaliteit maar dit werd meestal vreedzaam opgelost door het organiseren van een Muhndee. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Givin, hadden de Nimbanel hun berekeningen niet nodig om te overleven op hun planeet.

De Nimbanel ontwikkelden schepen en koloniseerden het Nimban System. Ze werden toen ook ontdekt door de Galactic Republic die hen meteen inlijfde als bureaucraten, bankiers en zakenlui.

Eén van de bedrijven die de Nimbanel inhuurden was het machtige BoSS. De Bovark Clan werd verkozen als belangrijkste gegevensbewaarder van het BoSS maar werd bevangen door jaloersheid van andere clans en dreigde zelfs met geweld. Het BoSS greep in en verbood de Nimbanel om nog langer gegevens van het BoSS te bewaren. De clans moesten nu net als andere leden lidgeld betalen. Een rivaliserende clan, de Krovalis Clan stelde zich opnieuw kandidaat bij het BoSS én contacteerde de Hutt Clan of Ancients op Nal Hutta. De Nimbanels zagen dat het Hutt Space steeds naderde en in plaats van te moeten vluchten of vechten, stelden ze zelf voor om in dienst te treden van de Hutts. In ruil voor toegang tot hun gegevensbanken, vroeg de Krovalis Clan dat de Nimbanel hun vrijheid mochten bewaren. De Hutts zagen het nut in van deze samenwerking en gingen akkoord. Dankzij de invloed van Zochaeb the Hutt geraakte de Krovalis Clan opnieuw binnen bij het BoSS.

Spijek Tiel Wooof Geezum Nimbanel

Nimbanel (zonder naam) in Jabba’s Palace

De Nimbanel waren vrij maar dienden nu de Hutts. Toch konden ze zich makkelijk vinden in deze overeenkomst aangezien ze vaak als boekhouder werden aangesteld. Sommige Nimbanels verkregen hun ‘vrijheid’ na jaren dienst en bouwden dan meestal zelf een netwerk uit als zakenlui, ondernemers of informatiebron.

Bekende NimbanelsEdit

Achter de SchermenEdit

  • In de eerste reeks Marvel comics van ‘Episode IV’ werd Jabba the Hutt afgebeeld als een Nimbanel.

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki