Wikia


Quote: "Operation: Cinder is the last command of our Emperor and the first step in securing our future."
-- Garrick Versio

Operation: Cinder was een militaire operatie die werd uitgevoerd door het Imperial Military in 4 ABY en die deel uitmaakte van de Contingency.

Geschiedenis Edit

Ontstaan en voorbereidingen Edit

Operation: Cinder maakte deel uit van de Contingency, een reeks laatste bevelen opgesteld door Emperor Palpatine voor diens dood. Palpatine was ervan overtuigd dat als hij onverwacht zou sterven door toedoen van de Rebel Alliance het Empire hem gefaald had. Als tegenreactie zou vervolgens de Contingency worden uitgevoerd. Het doel van dit plan was de vernietiging van zowel het Empire als de Rebel Alliance en eventueel het Empire opnieuw opbouwen vanuit de Unknown Regions. Ondanks het feit dat dit niet een prioriteit was binnen het plan werd de wederopbouw toch voortgezet door Fleet Admiral Gallius Rax die toestond dat de overblijfselen van het Imperial Military naar de Unknown Regions vluchtten waar ze uiteindelijk een militaire dictatuur zouden stichten genaamd de First Order. Voor Operation: Cinder zelf werden speciale satellieten gebruikt die wanneer ze werden geactiveerd een climate disruption array vormden waardoor de planeet in kwestie werd getroffen door extreme stormen en andere verwoestende weerfenomenen. Admiral Garrick Versio, één de van de leidinggevende officers tijdens de operatie liet de Star Destroyer Dauntless, die de satellieten vervoerde, onder het toeziend oog van Inferno Squad naar Vardos brengen zodat de operatie kon beginnen.

Doelwitten Edit

Vardos, de thuiswereld van Garrick en Iden Versio, was de eerste planeet die Palpatine had aangewezen als doelwit voor Operation: Cinder. Commander Iden Versio van Inferno Squad werd samen met de agents Del Meeko en Gideon Hask naar de planeet gestuurd om Protectorate Gleb, een vooraanstaande functionaris binnen het Empire in veiligheid te brengen. Zowat de gehele infrastructuur van Vardos werd verwoest tijdens de operatie ondanks het feit dat de planeet bekend was vanwege haar loyaliteit tegenover het Empire. Del en Iden die niet konden geloven dat het Empire haar trouwe volgelingen bewust de dood injoeg besloten te deserteren. Niet lang na de uitvoering van de operatie op Vardos werd Captain Lerr Duvat, de bevelhebber van de Star Destoyer Torment benaderd door een Sentinel die hem inlichtte over de operatie en over het volgende doelwit: Naboo. Toen de satellieten werden geactiveerd slaagden schepen van de New Republic Defense Fleet erin om zowel de satellieten als de Torment te vernietigen. Vervolgens evacueerden alle troepen van het Empire aan boord van de Star Destroyer en vielen Theed, de hoofdstad van Naboo aan. In de daaropvolgende gevechten wisten de rebellen het verdedigingssysteem van Theed te activeren en een elektromagnetische puls doorheen de stad te sturen die alle schepen en blasters uitschakelde waardoor de troepen van het Imperial Army zich moesten overgeven en Operation: Cinder volledig mislukte op Naboo. Maanden na de Battle of Endor werd de operatie nog steeds uitgevoerd op verschillende locaties zoals Burnin Konn, Candovant, Abednedo, Commenor etc. Met de verdrijving van het Empire van steeds meer en meer werelden door de troepen van de New Republic vond er uiteindelijk een einde aan Operation: Cinder en richtte Rax zich meer op de overige missies van de Contingency.

Bronnen Edit