Wikia


R5-D4
R5-D4
Specificaties
Model:

R5 Astromech Droid

Fabrikant:

Industrial Automaton

Kleur:

Rood, wit en blauw

Programmering:

Mannelijk

Lengte:

0,97 meter

Biografie
Eigenaar:

Jawas
Owen Lars
Macemillian-winduarté
Voran Na'al
Eugene Talmont

Taken:

Spionage

Quote: "Well come on, Red, let's go!"
-- Luke Skywalker

R5-D4, bijgenaamd Red, speelde een kleine maar belangrijke rol in de Galactic Civil War.

BiografieEdit

R5-D4 belandde nog voor het uitbreken van de Galactic Civil War in de Outer Rim Territories. Net voor de Clone Wars dwaalde de roodwitte Astromech Droid rond op Tatooine te Mos Espa toen Anakin Skywalker terugkeerde en zijn vroegere meester Watto kwam uithoren naar het lot van zijn moeder. In de daarop volgende jaren veranderde 'Red' vaak van eigenaar en werd hij achtergelaten zonder doel of functie.

R5-D4 Mos Espa

Red op Mos Espa in 22 BBY

Op een bepaald moment werd hij gegrepen door de Sandcrawler van de Jawa leider Nebit. De eerste dagen in de Sandcrawler werden hem bijna fataal doordat hij zich amper kon inhouden toen de Jawa's hem voortdurend zaten te bewerken. Een EG-6 overtuigde Arfive om voorlopig in zijn lot te berusten. Nadat een Protocol Droid en een Astromech Droid de Droids hadden vervoegd in het ruim van de Sandcrawler, stopte het voertuig bij een Moisture Farm. R5-D4 was op dat moment helemaal niet in goede conditie en was doorheen de jaren jaloers geworden op nieuwere droids die steeds werden gekozen in plaats van hemzelf. R5-D4 werd uitgekozen door de Jawa's om eventueel te worden verkocht en een wonder geschiedde. Owen Lars koos R5-D4 zonder verpozen. Maar toen R5-D4 op weg leek naar een nieuw bestaan, explodeerde zijn motivator (wat resulteerde in schade aan de 'dome') en bleef hij ter plaatse staan. Owen koos vervolgens R2-D2 in de plaats van R5-D4.

R5-D41

R5-D4 wordt verkocht

Er gingen verschillende verhalen de ronde wat er nu werkelijk gebeurde. Eén verhaal was dat Artoo met opzet Arfive beschadigde zodat hij zeker zou gekozen worden. Normaal gezien mochten Astromech Droids dit niet doen, maar de opdracht van Leia was belangrijker dan deze regel. Een tweede verhaal vertelde dat Artoo zijn verhaal uit de doeken deed aan aan Arfive in de Sandcrawler en dat de Droid zichzelf opofferde om Artoo's missie niet te dwarsbomen.

Wat de echte toedracht ook mocht wezen, er zouden betere tijden aanbreken voor 'Red'. Nadat de Sandcrawler overhoop was gehaald door Sandtroopers, werd Arfive gestolen door een Droid handelaar van Mos Eisley, de Squib Macemillian-winduarté. Op Mos Eisley werden beide Droids doorverkocht aan Voren Na'al, historicus van de Rebel Alliance die onderzoek deed naar de roots van de Heroes of Yavin. Met de hulp van Momaw Nadon knapte Na'al Arfive op en installeerde afluisterprogramma's in de Droid. Momaw Nadon controleerde de informatie die Arfive opsloeg terwijl hij onopvallend werkzaam was in het kantoor van Imperial Prefect Talmont. Eindelijk had R5-D4 een zinvolle functie gekregen in zijn bestaan.

Achter de schermenEdit

  • Arfive is het slachtoffer van een bekende blooper uit Ep.IV. Wanneer hij nog bij Luke staat te 'roken' keert het beeld terug naar Artoo Detoo. Plots staat Arfive Defour ook terug in de rij, terwijl de Jawa's hem nog moeten terughalen.
  • In de 'Star Tours'-attractie is een Droid aanwezig die sterk op Arfive lijkt, maar zijn naam is R5-D2.
  • Arfive werd gemaakt door John Stears.

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki