Wikia


Royal Advisory Council.jpg

Royal Advisory Council

De Royal Advisory Council was een politiek orgaan dat op Naboo de monarch bijstond met advies. Het bestond uit verschillende vertegenwoordigers uit de samenleving.

DoelEdit

De Royal Advisory Council werd opgericht om als tussenpersoon te dienen tussen het volk en de monarch van Naboo. De Royal Advisory Council werd voorgezeten door de Governor of Naboo en besliste welke elementen er moesten behandeld worden door de monarch en welke er door lagere instanties konden afgehandeld worden. Soms kon de raad zelf tot een besluit komen. De Royal Advisory Council nam ook beslissing in verband met financiering en of personen op audiëntie mochten komen bij de Queen of King.

De leden van de Royal Advisory Council wisten door een netwerk van medewerkers af van de noden van de Naboo. De Royal Advisory Council zorgde ook voor de ontvangst van delegaties van andere planeten of organisaties die Naboo bezochten ter assistentie van de Governor.

SamenstellingEdit

De Royal Advisory Council bestond uit vijf leden en de Head of the Royal Naboo Security Forces. De Governor of Naboo was permanent gekozen in zijn functie en zat de raad voor. Deze persoon werd omringd door vier leden die elke drie jaar moesten verkozen worden. Indien noodzakelijk kon de Governor hen ontslaan of konden de leden ook zelf ontslag nemen.

Opvallend was dat de leden van de Raad eigenlijk geen professionele politici waren maar echt afkomstig waren uit de beroepsbevolking van de Naboo. De niet-permanente leden waren de Chief Architect, Master of Science, Educational Regent en Music Advisor. De leden werden verkozen onder de beroepsbevolking die zij vertegenwoordigden. Na hun ambtstermijn kregen sommige leden een aanbieding om op Theed te blijven werken maar de meeste leden namen gewoon hun beroep weer op.

Advisory CouncilEdit

Naast de leden van de Royal Advisory Council waren er ook andere adviseurs aanwezig tijdens vergaderingen. Zij behoorden niet tot de vijf leden van de Raad maar werden soms opgenomen in de ruimere Advisory Council.

Leden van de Royal Advisory CouncilEdit

32 BBYEdit

Royal Advisory CouncilEdit

Advisory CouncilEdit

22 BBYEdit

19 BBYEdit

Galactic EmpireEdit

Onbekende periodeEdit

Galerij van Council MembersEdit

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki