Wikia


Shi'ido
Shi ido
Biologie
Indeling:

Intelligent

Lengte:

1,30 tot 2,10 meter

Levensduur:

> 501

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Lao-mon / Sh'shuun

Taal:

Shi'idese

Nudo and Aide

Po Nudo en zijn Shi'ido assistent

De Shi’ido waren een zeldzaam intelligent species dat bekend stond als gedaantewisselaars.

FysiologieEdit

De Shi’ido hadden een zeer flexibele fysiologie. In hun oorspronkelijke verschijning hadden de Shi’do dunne ledematen, grote schedels en een uitgesproken gelaat. Ze hadden een bleke en haarloze huid. Hun beenderen waren wel zeer sterk zodat ze altijd ondersteuning konden bieden. Hun spieren konden zich loskoppelen indien nodig en daarna zich weer bevestigen. Dit proces kostte uiteraard tijd om te beheersen. Een Shi’ido tot 150 jaar kon enkel de gedaante aannemen van wezens die ongeveer dezelfde grootte hadden als een Mens en het was voornamelijk het proces dat vermoeiend was. Een oudere Shi’ido kon de gedaante aannemen van een wezen dat groter was dan hijzelf.

CultuurEdit

De Shi’ido gebruikten ook telepathie om hun transformatie te vervolledigen. Eens ze zich hadden veranderd, plaatsten ze een soort ‘finishing touch’ over hun gedaante die de meeste species over het hoofd zagen. Bepaalde species, zoals de Hutts, konden echter door deze vermomming zien en konden niet door Shi’ido bedot worden. De Shi’ido gebruikten hun telepathische gave ook om anderen rondom hen te beïnvloeden zodat er geen argwaan zou ontstaan ten opzichte van hun persoon. Indien personen zich echt vragen stelden bij een gedaante, was dit een moeilijk proces om in stand te houden. In groepen konden Shi’ido makkelijk verdwijnen.

De Shi’ido hadden een reputatie van misdadigers, spionnen en dieven, ondanks het feit dat veel Shi’ido actief waren in onderzoeks- of educatieve takken. Toch waren de Shi’ido van alle gedaanteverwisselaars de meest aanvaarde, al probeerden ze steeds het geheim van hun species te beschermen. De Shi’ido waren eigenlijk een teruggetrokken, ietwat bedeesd maar vooral nieuwsgierig species. Ze verkozen om geweld te vermijden en begrepen dat sommige species moeilijk konden omgaan met hun speciale eigenschap.

Hun taal, Shi’idese, was zeer primitief en Xenobiologists twijfelden eraan of er een geschreven vorm van bestond. Shi’ido leerden makkelijk andere talen aan.

Ze verkenden het universum om andere culturen te leren kennen. Ze probeerden om zo weinig mogelijk aandacht te trekken. Heel soms gebeurde het dat een Shi’ido zich vestigde op één bepaalde planeet.

GeschiedenisEdit

De Shi’ido thuisplaneet was Lao-mon of Sh’shuun in het Shi’idese. Noch tijdens de Republic of tijdens het Empire werd er officieel aangetoond dat dit species werkelijk op deze planeet leefde maar vermoedelijk vermomden de Shi’ido zich tijdens deze expedities.

Tijdens de Clone Wars gebruikte Po Nudo een assistent die eigenlijk een Shi’ido was. Het was onbekend wie allemaal de ware identiteit van deze assistent kende.

Tot voor kort was er weinig over de Shi’ido bekend. Senior Anthropologist Hoole was een zeer wijze en krachtige Shi’ido die na jarenlange studies over andere species ook informatie loste over zijn eigen soort.

VerschijningEdit

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki