Wikia


Sljee
Sljee
Biologie
Indeling:

Intelligent

Lengte:

1,40 tot 2,00 meter lang
1,00 meter hoog

Herkomst
Thuisplaneet:

Sljee

Quote: "The smells are so confusing. Frightfully sorry."
-- Sljee ober

Sljee waren een vreemd species afkomstig van de planeet Sljee.

FysiologieEdit

Sljee hadden een vrij plat lichaam dat ondersteund werd door talloze dikke poten. Op hun schildvormig lichaam groeiden verschillende tentakels en antennes waarin zich de zintuigen van de Sljee bevonden. In tegenstelling tot tal van andere species was de reuk het voornaamste zintuig van de Sljee. Dat gebeurde via de antennes op het lichaam.

CultuurEdit

De Sljee waren een opmerkzaam en nieuwsgierig volk dat vaak werd verrast door de talloze vreemde geuren in het universum. De Sljee leefden in groepen op hun planeet en probeerden dat ook te doen als ze hun planeet verlieten.

De Sljee hadden het erg moeilijk om zich aan te passen in het universum omdat ze zeer moeilijk individuen konden onderscheiden zonder zicht. Hun reuk was vooral gericht op het identificeren van Sljee en van voedsel op hun planeet, niet op het herkennen van duizenden onbekende levensvormen. Op Sljee was het opsporen van voedsel met de reuk het voornaamste kenmerk om te kunnen overleven. Het verbergen van een reuk was eveneens cruciaal om niet te worden opgejaagd.

Sljee communiceerden via technologie gebaseerd voor de reukzin.

GeschiedenisEdit

Toen Han Solo op Bonadan in 2 BBY een slavenhandel probeerde op te doeken, was er een Sljee werkzaam als ober in een cafetaria. Deze Sljee dacht dat Spray, een Tynnan, het jong was van Chewbacca. Deze Sljee kon ook Mensen nauwelijks onderscheiden en hoewel Han Solo hem dacht beet te nemen zonder te betalen, kon Fiolla het niet toelaten en betaalde ze de Sljee voor hun consumpties.

Jeseej was een Sljee die jarenlang Zlato's Place bezat, een Toydarian restaurant en lounge op Coruscant.

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.