Wikia


NabooCreatures

Biodiversiteit op Naboo

Species konden, naast de indeling op intelligentie, ook aan de hand van fysiologische kenmerken en gedragingen ingedeeld worden in verschillende klassen. Soms kwam het voor dat een bepaalde species niet goed in te delen was in een van de bestaande klassen. Dit was het gevolg van het feit dat het classificatie systeem waarschijnlijk door de Mens is opgezet. Omdat species vaak het product waren van unieke evolutie op hun betreffende thuisplaneet, was het niet waarschijnlijk alle soorten van een willekeurige planeet exact waren in te delen naar dit stelsel. Toch werd dit classificatie systeem gebruikt om de species in te delen, meestal werden species in de best passende klasse geplaatst, en er bestonden voor de grotere groepen afwijkende soorten daarnaast nog enkele tussenklassen.

Voor deze wikia is uitgegaan van een aantal categorieën voor de classificatie:

BronEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki