Wikia


Tchaka
Uiterlijke kenmerken
Species:

Mens

Geslacht:

Man

Tchaka was Rekkons neef die uit Stars' End werd bevrijd door Han Solo in 2 BBY.

BiografieEdit

Tchaka baarde Rekkon lange tijd zorgen. De zoon van Rekkons broer toonde immers geen interesse in studeren en Rekkon nam de jongen persoonlijk onder zijn hoede toen zijn ouders stierven om hem geschiedenis en filosofie bij te brengen. Door Rekkons afkeer voor de CSA leerde ook Tchaka over de misverstanden en wandaden binnen de CSA. Toen Rekkon ging werken aan de University of Kalla werd Tchaka één van de talloze studenten.

Maar Tchaka miste de subtiliteit die Rekkon bezat. In het studentenmilieu kwal Tchaka in contact met kinderen van ambtenaars van de CSA die een onderzoek lieten opstarten naar deze revolutionair. Rekkon was bang dat Tchaka heel zijn onderzoek naar de CSA in het gedrang zou brengen en was bereid om zijn functie aan de University of Kalla op te geven maar het was te laat aangezien Tchaka was ontvoerd door de CSA. Door de verdwijning van zijn neef, breidde Rekkon zijn onderzoek uit en verzamelde hij een groep personen die net als hij een dierbare waren verloren in de Corporate Sector.

Tchaka zou zijn oom nooit meer terugzien. Toen hij werd gered door Han Solo op Mytus VII was Rekkon vermoord door de verrader Torm Dadeferron. Na zijn bevrijding besloot Tchaka om het werk van zijn oom voort te zetten maar deze maal met een minder opvallendere en subtielere werkwijze. Hij ging eerst zijn studies afwerken en daarna was hij van plan om de CSA betaald te zetten voor de dood van Rekkon.

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki