Wikia


Terak's Keep
TeraksKeep
Locatie
Planeet:

Endor

Regio:

Dragon's Spine Mountain Range

Type:

Fort

Geschiedenis
Eigenaar:

King Terak
King Zakul

Terak's Keep, ook wel bekend als de Marauders' Stronghold, was het fort van King Terak op Endor. Het fort van de Sanyassans lag in de Dragon's Pelt.

GeschiedenisEdit

Toen de Sanyassans ongeveer 100 jaar voor de Battle of Yavin neerstortten op Endor, namen zij de macht in handen over een aanzienlijk stuk grondgebied. Ze bouwden daar een fort, waarin zij met hun leiders King Terak en Charal leefden.

In het fort waren een aantal kerkers en een troonzaal aanwezig. Het fort zelf bestond verder uit een verzameling van torens met kenmerkende kantelen. Door een gebrek aan technologie was het fort met kaarsen en toortsen verlicht. Om het gebouw heen lag een slotgracht met smerig water erin.

In 3 ABY werd het fort, tijdens een gevecht tussen de Sanyassans met de Ewoks en andere gestrande reizigers, gedeeltelijk beschadigd. Na de dood van Terak gebruikten de Sanyassan het nog steeds als schuilplaats. General Yavid probeerde de troon over te nemen, maar de Sanyassans keerden tegen elkaar. Later nam Terak's zoon Zakul de leiding op zich.

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki