Wikia


De Waivers List was een officiële lijst van privileges die aan een bepaald transportschip waren geschonken door de Corporate Sector Authority.

SpecificatiesEdit

De CSA trad vooral preventief op tegen smokkelaars en piraten. Alle transportschepen waren immers gedwongen aan een hele resem codes en voorschriften, bekend als het Authority Starship Code Safety Registry (of ASCSR). Deze codes bekeken alle systemen van een transportschip, zoals Hyperdrive, offensieve wapens, bescherming, sensors, snelheid, communicatie enzovoorts. Door deze regels probeerde de CSA een veiligheid in te bouwen zodat ze op voorhand wisten met welk schip ze te maken hadden.

Alle schepen in de Corporate Sector kwamen op de lijst te staan van het ASCSR. Dit was ook het geval voor officiële schepen van de CSA en zelfs de schepen van het Empire. Alle nieuwe schepen moesten grondig nagekeken worden door het ASCSR alvorens ze legaal konden worden ingeschreven.

De CSA stond toe dat sommige schepen afwijkingen kregen ten opzichte van die hele reeks regels. Schepen die een kostbare vracht moesten vervoeren, mochten bijvoorbeeld sterker bewapend en beschermd zijn. De lijst van aanpassingen en toegestane modificaties noemde men de Waivers List.

Elke maal wanneer een schip landde in de Corporate Sector werd de Transponder code gecontroleerd door de CSA. Schepen die niet terug te vinden waren op de lijsten van het ASCSR of overtredingen begingen, werden meteen in beslag genomen. De eigenaar moest de aanpassingen doorvoeren naar de eisen van de CSA alvorens het schip weer werd vrijgegeven. Soms nam de CSA zelfs het schip zonder pardon in beslag. De CSA stelde dan een Waiver Violation Form op waar de overtredingen werden bepaald.

In de CSA kwam het er echter ook op neer om belangrijke connecties te hebben die er voor konden zorgen dat jouw schip op de Waivers List zou terechtkomen. Deze lijst was één van de best beschermde geheimen in de CSA.

GeschiedenisEdit

Toen Han Solo en Chewbacca in de Corporate Sector verbleven, werd de Millennium Falcon in beslag genomen op Etti IV omdat het schip minstens aan tien regels niet voldeed. Solo en Chewbacca konden echter de Falcon bereiken en ontsnappen om naar Sarlucif te reizen. Het verkrijgen van zo'n Waivers List was voor Han heel belangrijk om zijn tocht doorheen de Corporate Sector voort te zetten. Mede daarom zocht Han Klaus Vandangante op en zijn Outlaw Techs die ervoor konden zorgen dat zijn schip niet langer in overtreding zou zijn op de Waivers List.

BronEdit

In andere talen